KZ RU EN

Оқу және ғылыми қызметі


«Қаржы және есеп» кафедрасы бухгалтерлік есеп және аудит, қаржы саласында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандарды дайындайтын кафедра болып табылады.
Кафедра 6В04104 -Бизнес процесстердің есебі, аудиті және талдау,  6В04105 - Қаржы және аналитика, 7М04104 (7М04114)-Бухгалтерлік есеп, аудит және контроллинг, 7М04105 (7М04115) - Қаржылық экономика білім бағдарламалары бойынша келесідей бағдарламалар негізінде білім алушыларды дайындайды:
- бакалавриат – 4 жыл; 3 жыл; 2 жыл
- магистратура – 1 жыл (бейіндік) және 2 жыл (ғылыми-педагогикалық).

6В04104-БИЗНЕС-ПРОЦЕССТЕРДІҢ ЕСЕБІ, АУДИТІ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

                         (Бейінді пәндер: география және математика)

        БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ КОДЫ ЖӘНЕ АТАУЫ: 6В04-Бизнес, басқару және құқық
        МАҚСАТЫ: Экономика мен қаржы саласындағы сұранысы жоғары -  ол бухгалтер мамандығы. Есеп және аудит саласы бойынша бакалаврларды оқыту - халықаралық бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру стандарттарына сай есептеу жұмысын жүргізуді, ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметін талдауды, қаржылық есеп жасауды, оның нақты қағидаларын, ережелерін түсінетін, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік аудитін жүргізудің қазіргі заманғы дағдыларын меңгерген білікті бухгалтер мен аудиторларды дайындауға бағытталған.

   

         6В04104-БИЗНЕС-ПРОЦЕССТЕРДІҢ ЕСЕБІ, АУДИТІ ЖӘНЕ ТАЛДАУ білім бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры өзінің келесідей кәсіби қызметін жүзеге асырады: Қазақстандық және халықаралық компанияларда, ұлттық және жеке компанияларда, қаржы саласында бухгалтер, қаржылық кеңесші, аудитор, менеджер, қаржылық сарапшы қызметін атқара алады.

         6В04105-ҚАРЖЫ ЖӘНЕ АНАЛИТИКА

         (Бейінді пәндер: география және математика)

         БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ КОДЫ ЖӘНЕ АТАУЫ: 6В04-Бизнес, басқару және құқық
         МАҚСАТЫ: Білім алушыларға қаржы жүйесінің, банк жүйесінің, бағалы қағаздар нарығы, салық және салық салу, сақтандыру саласында кәсіби дағдыларын қалыптастыру және нарықтық экономика жағдайында қабілеті жоғары білікті мамандарды дайындау болып табылады. 

  

         6В04105-ҚАРЖЫ ЖӘНЕ АНАЛИТИКА БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША БИЗНЕС ЖӘНЕ БАСҚАРУ БАКАЛАВРЫ өзінің келесідей кәсіби қызметін жүзеге асырады: банк саласында, қор биржасында, сақтандыру компанияларында, инвестициялық қорлар мен басқа да қаржы институттарында жұмыс істеу үшін кең мүмкіндіктер бар. Олар  қаржы талдаушылары, инвестициялық кеңесшілер, қаржы директорлары, экономистер, банк ісі, салық органдары, сақтандыру  агенттері ретінде жұмыс істей алады.7М04104 - БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП, АУДИТ ЖӘНЕ КОНТРОЛЛИНГ

        БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ КОДЫ ЖӘНЕ АТАУЫ: 7M04 - Бизнес, басқару және құқық
        МАҚСАТЫ: "Бухгалтерлік есеп, аудит және контроллинг" бағыты бойынша дайындық бағдарламасы бухгалтерлік есеп, аудит саласында магистрды дайындауға бағытталған және олардың дағдыларын нығайтуға және  еңбек нарығында пайдалануға қабілетті теориялық және практикалық оқытуды ұсынады.
       7М04104 БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП, АУДИТ ЖӘНЕ КОНТРОЛЛИНГ БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША БИЗНЕС ЖӘНЕ БАСҚАРУ МАГИСТРІ  өзінің келесідей кәсіби қызметін жүзеге асырады: Бас бухгалтер, қаржы директоры, бухгалтер, менеджер, қаржы талдаушысы.         7М04105 - ҚАРЖЫЛЫҚ ЭКОНОМИКА      

         БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ КОДЫ ЖӘНЕ АТАУЫ: 7M04 - Бизнес, басқару және құқық 
        МАҚСАТЫ:
Қазақстан Республикасы экономикасының индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктеріне және өңірлік еңбек нарығының сұраныстарына жауап беретін білікті қаржы-инвестициялық сектордың басшылары мен мамандарын даярлау.
        7М04105 - ҚАРЖЫЛЫҚ ЭКОНОМИКА БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША БИЗНЕС ЖӘНЕ БАСҚАРУ МАГИСТРІ өзінің келесідей кәсіби қызметін жүзеге асырады: Қаржы талдаушысы, кәсіби инвестор, қаржы директоры, қаржы менеджері, банкир, трейдер.