Бакалавриат

Бакалавриатқа оқуға түсу

Қабылдау рәсімі 

КеАҚ «Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетіне» қабылдау рәсімі

Қоғам оқуға білім беру бағдарламалары бойынша жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғаларды қабылдайды 1-Қосымшаға сәйкес.

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетіне жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар адамдар қабылданады.

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысу және (немесе) ақылы оқуға қабылдау үшін қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімі бар кадрларды даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша түсушілерді қоспағанда, орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижесі бойынша шекті балл: «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша – 75 балл; «Педагогикалық емес ғылымдар» білім беру саласы бойынша – 50 балл.

Бұл ретте ҰБТ-ның әр пәні бойынша және (немесе) әр шығармашылық емтиханнан кемінде 5 балл алу қажет.

Республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары білімнің білім беру грантын беру конкурсына қатысу және (немесе) қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы оқуға қабылдау үшін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар, ҰБТ-дан өткен және оның нәтижелері бойынша кемінде 25 балл жинаған адамдарға рұқсат етіледі және «Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша – кемінде 35 балл, оның ішінде ҰБТ-ның әрбір пәні және (немесе) шығармашылық емтихан бойынша кемінде 5 балл.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылданады.

«Орта буын маманы» немесе «Қолданбалы бакалавр» біліктілігімен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар ЖОО-ға қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша ақылы оқуға түсушілерді қабылдауды қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

Жоғары білімі бар ЖОО-ға ақылы негізде қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламаларының тобы бойынша қабылдауды қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

Қабылдау тек күндізгі оқу бөліміне ғана жүзеге асырылады.

Шетел азаматтарын ақылы негізде ЖОО-ға қабылдау ЖОО-ның қабылдау комиссиясы күнтізбелік жыл ішінде өткізетін әңгімелесу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел азаматтарын қабылдау академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.

ЖОО-ға түсетін адамдарды қабылдау «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептілік құжаттарының нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша белгіленген үлгідегі сертификат балдарына сәйкес конкурстық негізде олардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады. (№4991 нөмірімен) және (немесе) үміткердің бірегей деректері бар электрондық сертификатты мемлекеттік, Ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланатын Ұлттық бірыңғай тестілеудің (ҰБТ) нәтижелерін ресми растайтын құжат (бұдан әрі – ҰБТ сертификаты).


Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды қабылдау және өткізу тәртібі


Арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының топтары бойынша, оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға қабылдау арнаулы және шығармашылық емтихандардың нәтижелері ескеріле отырып жүзеге асырылады 2-қосымша

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандарды ұйымдастыру және өткізу үшін Басқарма Төрағасы-ректордың шешімімен емтихан өткізу кезеңіне емтихан комиссиясы құрылады.

Шығармашылық емтихан тапсыру үшін оқуға түсушілерден өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 7 шілдесі аралығында жүзеге асырылады.

Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылдың 8-13 шілдесі аралығында өткізіледі.

Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихандардың кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты және өткізілетін орны, консультациялар) Басқарма төрағасы-ректор бекітеді және оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін жеткізіледі және университеттің ресми интернет-ресурсында жарияланады.

Оқуға түсушіні арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу аудиториясына жіберу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар республикалық бюджет қаражаты есебінен жоғары білім беру грант беру конкурсына қатысу үшін 2022 жылғы 13 шілдеге дейін арнаулы емтихан тапсыруы қажет.

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар ЖОО-ға ақылы оқуға қабылдау үшін 2022 жылғы 20 тамызға дейін арнайы емтихан тапсыруы қажет.

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға түсушілер үшін арнаулы емтихан «өтті» немесе «өтпеді» нысанында бағаланады.

Шығармашылық емтиханды өткізу қорытындылары Бағалау ведомосімен, арнайы емтиханды өткізу қорытындылары – рұқсат беру ведомосімен, комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен ресімделеді және нәтижелерді жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына Басқарма төрағасы-ректор және қатысып отырған барлық комиссия мүшелері қол қояды.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандардың нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша арнайы емтихандардың нәтижелері бойынша оқуға түсушіге арнайы емтиханды тапсыру орнына қарамастан, қоғамға ұсыну үшін рұқсат беру ведомосынан үзінді беріледі.

Құжаттар тізімі

Оқуға түсу үшін қажетті құжаттар

Ø орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім туралы құжат (шетел азаматтары үшін білім туралы құжаттың көшірмесі, шетел азаматтары үшін қазақ немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы) (түпнұсқа және көшірме);
Ø жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
Ø 3x4 сантиметр көлеміндегі 4 фотосурет;
Ø Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қазандағы № 175/2020 бұйрығымен бекітілген 075-У нысанындағы медициналық анықтама, флюорография суреті;
Ø ҰБТ сертификаты (түпнұсқа);
Ø ведомостан үзінді көшірме (арнайы және (немесе) шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша, оның ішінде «Педагогикалық ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға түсушілер үшін;
Ø білім беру грантын тағайындау туралы куәлік (бар болса және көшірмесі);
Ø I, II топтардағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар арасынан шыққан азаматтар, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген адамдар, Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар, жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылатын заңды тұлғалар Кәмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар саны басым құқық берілгенін растайтын құжаттар мен квотаны қосымша береді.

Колледжден кейінгі және/немесе екінші жоғары білім алғысы келетін студенттер үшін (2ж., 3ж.)

Ø қосымшасы бар жоғары білім туралы құжат;
Ø жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
Ø 3x4 сантиметр көлеміндегі фотокарточкаларды тексеру;
Ø Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 қазандағы № 175/2020 бұйрығымен бекітілген 075-У нысанындағы медициналық анықтама


Мамандықтар бойынша бейіндік пәндер


2023 жылдан бастап білім беру гранттары 16 мамыр мен 5 шілде аралығында өткізілетін ҰБТ сертификатының балдарына сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша берілетін болады.
Білім беру бағдарламаларының тобы бір немесе бірнеше білім беру бағдарламаларынан тұрады. Барлығы 54 білім беру бағдарламаларының тобы бар.

ҰБТ-да бейіндік пәндердің келесі комбинациялары анықталған:


Білім бағдарламасы

Бейіндік пәндер

Өту балы

Код

Педагогикалық ғылымдар

6B01101

Педагогика және психология

Биология - География

75

6В01201

Педагог-тарбиеші және мектепке дейінгі білім беру әдіскері

Биология- География

6В01301

Бастауыш білім беру деңгейінің педагогы

Биология - География

6В01402

Алғашқы әскери және технологиялық, дене шынықтыру дайындық мұғалімі

Шығармашылық Шығармашылық

6В01401

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және таңдалған спорт түрінен жаттықтырушы

Шығармашылық Шығармашылық

6В01403

Музыка мұғалімі, қосымша білім беру педагогі

Шығармашылық Шығармашылық

6В01404

Бейнелеу өнері және көркем еңбек

Шығармашылық Шығармашылық

6В01501

Математика пәні мұғалімі

Математика - Физика

6В01502

Физика пәні мұғалімі

Физика - Математика

6В01503

Білім беру жүйесіндегі информатика және ақпараттықкоммуникациялық технологиялар

Математика-Информатика

6В01504

Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі

Химия - Биология

6В01505

Биология пәні мұғалім

Биология - Химия

6В01507

Химия және биология пәндерінің мұғалімі

Химия - Биология

6В01508

Математика және физика пәндерінің мұғалімі

Математика - Физика

6В01509

Физика және информатика пәндерінің мұғалімі

Физика - Математика

6В01510

География және тарих пәндерінің мұғалімі

География-Дүние жүзі тарихы

6В01601

Тарих пәнінің мұғалімі, тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы

География-Дүние жүзі тарихы

6В01701

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Қазақ тілі - Қазақ әдебиеті

6В01702

Орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Орыс тілі - Орыс әдебиеті

6В01703

Шетел тілі: екі шетел тілі

Шетел тілі- Дүние жүзі тарихы

6В01704

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі

Орыс тілі-Орыс әдебиеті

6В01901

Логопедия

Биология - География

Білім бағдарламасы

Бейіндік пәндер

Өту балы

Код

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B02101

Концерттік-камералық орындаушы, оқытушы

Шығармашылық Шығармашылық

50

6B02102

Халық аспаптары

Шығармашылық Шығармашылық

6B02104

Халық әні

Шығармашылық Шығармашылық

6B02103

Таңдаған бағытта дизайн, білім беру жүйесінде суретші-дизайнер

Шығармашылық Шығармашылық

6В02203

Дінтану

Шығармашылық Шығармашылық

6B02201

Тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы

Дүние жүзі тарихы-География

6B02301

Аударма және аударматану

Шетел тілі Дүние жүзі тарихы

6B02302

Филология: қазақ филологиясы

Қазақ тілі - Қазақ әдебиеті

Код

Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпараттандыру

6B03101

Психология

Биология - География

50

6B03201

Журналистика және ақпарат

Шығармашылық Шығармашылық

Код

Бизнес, басқару және құқық

6B04101

Экономика

Математика - География

50

6B04102

Саладағы менеджмент

Математика - География

6B04104

Бизнес-процестерінің есебі, аудиті және талдау

Математика - География

6B04105

Қаржы және аналитика

Математика - География

6B04103

Экономика және мемлекеттік басқару

Математика - География

6B04107

Маркетинг

Математика - География

6B04201

Құқықтану

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

75

6B04202

Құқық қорғау қызметі

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

6В04204

Цифрлық заңгер

Дүние жүзі тарихы

Құқық негіздері

Білім бағдарламасы

Бейіндік пәндер

Өту балы

Код

Жаратылыстану ғылымдар, математика және статистика

6B05101

Биология

Биология -Химия

50

6B05201

Қолданбалы экология

Биология - География

6B05202

Экоаналитика

Биология - География

6B05301

Химиялық талдау және сараптама

Химия - Биология

6B05302

Физик - зерттеуші

Физика - Математика

6B05401

Қолданбалы математикалық модельдеу

Математика - Физика

Код

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

50

6B06101

Дизайндағы қолданбалы информатика

Математика-Информатика

6B06102

Бизнес-аналитика және IT-жобаларды басқару

Математика-Информатика

6B06103

Желілер мен жүйелерді әкімшіліктеу

Математика-Информатика

Код

Инженерлік, өндеу және құрылыс салалары

6B07501

Стандарттау, метрология және сертификаттау

Математика - Физика

50

Код

Ауылшаруашылық және биоресурстары

6В08401

Балық шаруашылығы және ихтиология

Биология - Химия

50

Код

Қызмет көрсету

6В11101

Туризм және сервис

География - Шетел тілі

50

Сізге бейіндік пәндер сәйкес келген жағдайда бір білім беру саласының ішінде төртке дейін білім беру бағдарламаларының тобын таңдау мүмкіндігі беріледі.

Мысалы, «Математика» + «Физика» бейіндік пәндер комбинациясымен Сіз білім беру грантын тағайындау конкурсында «Педагогикалық ғылымдар» және «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» салаларындағы:

1) «Математика»;
2) «Физика»;
3) «Информатика»;
4) «Ақпараттық жүйелер» сияқты білім беру бағдарламалары топтарын таңдай аласыз.

Білім беру бағдарламалары топтарының тізімі Ұлттық тестілеу орталығының сайтында жарияланған https://testcenter.kz.
Білім беру бағдарламалары топтары бөлінісіндегі гранттар саны бекітілгеннен кейін жоғары оқу орындары іске асыратын білім беру бағдарламаларының тізіліміне сілтеме жасай отырып, ҚР БҒМ және Ұлттық тестілеу орталығының сайттарында орналастырылатын болады.
Қабылдау кезінде грант иегері бола отырып, білім беру бағдарламаларының тиісті тобынан білім беру бағдарламасын таңдайсыз.
Мысалы, «Химия мұғалімдерін даярлау» білім беру бағдарламаларының тобы бойынша грант иегері қабылдау кезінде «Химия» немесе «Химия-Биология» бойынша білім беру бағдарламасын таңдай алады.

Құжаттарды тапсыру мерзімі

2024-2025 оқу жылының оқуға қабылдау мерзімдері

Құжаттарды қабылдау және оқуға түсу үшін арнайы емтихан өткізу күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 25 тамызы аралығында жүзеге асырылады.
Шығармашылық емтиханға өтініш қабылдау мерзімі - күнтізбелік жылдың 20 маусым мен 7 шілде аралығы.
Шығармашылық емтихандардың өті мерзімі - күнтізбелік жылдың 7-13 шілде аралығы.
Мемлекеттік білім беру грантының конкурсына тіркелу - күнтізбелік жылдың 13-20 шілде аралығы (ТЖ байланысты Атырау облысының түлектері 24-ші шілдеге дейін Мемлекеттік білім беру грант конкурсқа тіркеле алады).
Келісім-шарт негізде оқуға қабылдау  - күнтізбелік жылдың 20 маусым – 25 тамыз аралығы.