Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес


Мұхамбетқалиев Шыңғыс Нұржанұлы


Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілі


Байланыс нөмірлері: +77772223030

Қабылдау күндері: бейсенбі, сейсенбі 09:00-18:00
Атырау қаласы, Студенттер даңғылы, 212, 2 қабат, 260 кабинет 
Эл почта: ch.mukhambetkaliyev@asu.edu.kz


«Х.Досмухамедов атындағы Атырау университетінің
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметі»

  • университеттің қабырғасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтау, сондай – ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу;
  •  студенттермен қызметкерлер, профессор – оқытушылар құрамының «Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру» және «Академиялық адалдық кодексін» сақтау;
  •  АтУ-нің қызметкерлер, профессор – оқытушылар құрамының заңсыз сыйақы алуын жоюға бағытталған;   
  • АтУ сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

 АтУ-нің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің басшысы:
Руководитель Антикоррупционной комплаенс службы МУХАМБЕТКАЛИЕВ Чингиз Нуржанович
Ұялы тел: +7 777 222 30 30

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс қызметінің жоспары

Біз жемқорлыққа қарсымыз


Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес құрамы:

Идрисова Тамара Аманжолқызы
Құқықтану кафедрасының оқытушысы, кеңес мүшесі
Шұғаева Гүлшат Қоңыратқызы
Психология және арнайы білім беру кафедрасының меңгерушісі, кеңес мүшесі

Сулейменова Жанаргул Уразовна
академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры, кеңес мүшесі
Ахмет Аққали Қабижанұлы
кәсіподақ төрағасы, кеңес мүшесі

Қойшығұлова Ляйля Ерболатқызы
Әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты жөніндегі проректор, Кеңес төрағасы
Кайыргалиева Гулфайруз Кайыргалиевна
ректор аппарат басшысы, кеңес мүшесі

Нагимов Шахман Нагимович
ардагерлер кеңесінің төрағасы, кеңес мүшесі
Тыныбаева Баянсулу Кудасовна
ғалым хатшы, кеңес мүшесі

Сапаров Қадыржан
«Физика» мамандығының 1 курс студенті, кеңес мүшесі
Бақтыгереев Нұрбай
Педагогика және Психология мамандығының 1 курс магистранты, кеңес мүшесі

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңес:     

Білім беру саласындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және сақтандыру, сыбайлас жемқорлық заңнамасын сақтау, ұжымда моральдық-этикалық нормаларды қамтамасыз ету, еңбек тәртібін нығайту мәселелерін қарастыратын, консультативтік-кеңесші функциясына ие болып табылады;

-университеттің ішкі тәртібін бұзушыларға қарсы күресті ЖОО құрылымдық бөлімінің басшыларымен ынтымақтастықта жүзеге асырады;

-қызметкерлер мен білім алушылар, профессор-оқытушылар құрамы, құрылымдық бөлімшелердің лауазымдағы адамдарының тәртіптік терiс қылықтарына қатысты және оқытушылармен өзара және білім алушылармен арада болған келіспеушілік жағдайларды қарастырады.

Кеңестің мақсаты мен міндеті

Кеңестің мақсаты университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүзеге асыру бойынша шаралардың субъективтік іс-әрекеттерін ұйымдастыру және үйлестiру, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған (алдын алу) және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектілерін анықтау, сондай-ақ кез келген құқық бұзушылыққа  төзімсіздік  жағдайын университетте құру, Жарғыны және ішкі тәртіп Ережесін бұзушыларға қарсы күресте университеттің әкімшілік, қоғамдық ұйымдарымен арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ету болып табылады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңнамаларды және Университет Жарғысын, ішкі тәртіп Ережесін бұзушылық фактілерін анықтауға көмектесуді қамтамасыз ету.

Ғылым және инновация саласындағы, білім беру саласындағы құқық бұзушылыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша университет ұжымын хабардар етуге;

Университеттің жоғары кәсіби және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында сыбайлас жемқорлықты туындататын себептер мен жағдайларды анықтау;

Университетте сыбайлас жемқорлықты туындататын себептер мен жағдайларды зерттеу;

Университетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресетің әдістемелік негіздерін әзірлеу;

Білім беру мекемесі ретінде университеттің қызметкерлігінде сыбайлас жемқорлық пен құқық бұзушылықтардың алдын алу және жоюды практикада пайдалану бойынша ұсыныстар әзірлеу;

Университеттің қызметкерлері студенттері магистранттары, білім алушыларының  қызметтік тәртіптерінің жалпы принциптерінің практикада қолданылуына байланысты мәселелері бойынша университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының субьектіліеріне кеңестік көмек көрсету;

Университетте таза моральдық климат құруға және оның құрылымдарында сапалы білім және тәрбие үдерістеріне мүмкіндік туғызу.

Кеңестің  құқығы:

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша университет қызметін ұйымдастыруда, үйлестіруде және жетілдіруде өз құзыреттілігі шеңберіне қатысты шешімдер қабылдап, сонымен қатар осы шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асыруға;

Өз мәжілістерінде, университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының субъектілерін, проректорларды, соның ішінде құрылымдық бөлімшелердің басшыларын, университет профессор-оқытушылар құрамын, білім алушыларын тыңдауға;

Комиссияның қызметіне қатысты мәселелерді зерттеу үшін, сондай-ақ комиссияның шешімдеріне сәйкесті жобаларды дайындау үшін жұмысшы тобын құруға;

Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы келіспеушілік жағдайларды  тексеруге;

Кеңестің жұмыс тәртібі

Әдеп және сыбайлас жемқорлыққа қарсы кенес университеттің лауазымдық  тұлғаларының қатарынан құрылып, оқу орнымен жасалған шарттардың барлық пункттерінің, университет Жарғысы мен ішкі тәртіп ережелерін сақтаудағы профессор-оқытушылар құрамының және қызметкерлер мен студенттердің қызметтерінің  сәйкестілігін бақылау, олардың міндеттері болып табылады.

Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы болған келіспеушілік жағдайлар соның ішінде университтеттің профессор-оқытушылар құрамының, қызметкерлерінің, студенттерінің, магистранттарының және докторанттарының пікірлері немесе хабарламалары келіп түскен уақыттан 7 жұмыс күнінен кешіктірілмей қаралады.

Оқытушылар мен білім алушылар арасындағы болған келіспеушілік жағдайлар тараптардың қатысуымен шақырылған кеңейтілген мәжілісінде қаралады;

Тәртіптік іс өндіріске енгізілген күннен бастап, бір ай ішінде қаралады. Тәртіптік  істі Кенес мәжілісінде алдын-ала мүшелерінің қарауына дейінгі бір ай ішінде (жауапты адамды төраға анықтайды) тексеріс жүргізіліп, іс барысындағы жағдай зерттеліп, анықталады, іске қатысты тәртіптік жауапкершілікке тартылған адамнан жазбаша түсініктеме талап етіледі (бас тартқан жағдайда акт жасалады).

Кеңес мәжілісіне қатынасушы мүшелердің жалпы санының басым даусымен шешiм қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық дауыс басым күшке ие болады.

Кеңес төрағасы мәжілісте қабылданған шешімнің мазмұнын университет ректорына мәлімдейді.

Кеңес мәжілісі емтихан сессияларының қорытындысы бойынша қажет болған жағдайда, кем дегенде тоқсанына бір рет (жылына төрт рет) өткізіледі. Кенес төрағасының  шешімімен немесе комиссия төрағасының орынбасары комиссияның кезектен тыс мәжілісін  өткізуге құқылы.

Кеңес мәжілісінің күн тәртібін және ондағы қаралатын  мәселелерді  комиссияның төрағасы бекітеді.

Кеңес я мәжілісін кенес төрағасы, ал ол болмаған жағдайда төрағаның тапсырмасымен орынбасары  жүргізеді.

Мәжіліске барлық Кеңес  мүшелерінің қатысуы міндетті болып табылады.

Кеңес  мәжілісіне қатысты қаралатын мәселелерге байланысты кеңес төрағасының  келісімімен университеттің құрылымдық бөлімінің басшылары мен қызметкерлері тартылуы мүмкін.

Қажет болған жағдайда, кенес шешімі университет ректорының бұйрығымен рәсімделуі  мүмкін.

Кеңес ұсынылған сипаттағы  шешімімен, әрект жасаған адамға,  Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкесті белгіленген тәртіптік жаза қолданылады.


Бұйрық 174
Жалпы ережелер
Бұйрық 060н, 13.04.2020
Бұйрық 061н, 13.04.2020
Бұйрық 062н, 13.04.2020