Студенттерге

  1. Атырау университетінің электронды кітапханасының мекен-жайы қандай?  http://asu.kabis.kz


  2. Кітапханадан алынған кітаптардың мерзімін қалай ұзартуға болады?

 Кітаптардың мерзімін ұзарту үшін жеке мәліметтеріңізді (аты-жөніңіз ) оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің қызметкерлеріне жібересіз:

  1.  Мусагалиева А.Б. тел.: 87026361276, a.mussagalieva@asu.edu.kz
  2. Аксакалова А.М. тел.: 87755044578, a.aksakalova@asu.edu.kz
  3. Умбетова А. Ж. тел.: 87789354060. a.umbetova@asu.edu.kz
  4. Баженова С.Ж. тел.: 87015871372,   s.bazhenova@asu.edu.kz
  5. Гибадатова А.Т. тел.: 87751397953, a.gibadatova@asu.edu.kz
  6. Ергужиева Р.Ж. тел.: 87759160264, r.erguzhieva@asu.edu.kz

 3.Мерзімді басылымдар (газеттер мен журналдар) туралы ақпаратты қайдан табуға болады?
    Мерзімді басылымдар туралы мәліметті маман А.Токмашеваның a.tokmasheva@asu.edu.kz эл.поштасына, 87021477455 телефонына хабарласыңыз.

 4. ӘОЖ /УДК индексі мен ҒТАХР (ғылыми-техникалық ақпараттық халықаралық рубрикаторы) / МРНТИ қалай алуға болады?
    ӘОЖ/ УДК индекстері мен ҒТАХР / МРНТИ алу үшін автор келесі форманы толтыру қажет (Аты жөні, тақырыбы, эл.пошта, байланыс телефон) кітап қорын толықтыру және өңдеу бөлімінің маман Г.Жумалиеваның   g.zhumaliyeva@asu.edu.kz эл.поштасына, 87756863254, жетекші маман Ж.Галимоллинаның zh.galimollina@asu.edu.kz эл.поштасына, 87022387510 тапсырыс бересіз.