Үздіксіз білім беру

Университеттің әрбір қызметкерінің кәсіби қызметіндегі және командалық жұмысындағы табысы - олардың білімдері мен дағдылардың көлеміне байланысты. Университет өз қызметкерлеріне олардың қабілеттіліктері мен дағдыларын тұрақты түрде жетілдіруге әрі дамытуға мүмкіндіктер береді.

Қызметкерлерге білім беру мен дамыту саласындағы саясаттың маңызды аспектісі - ішкі өсу мен кәсіби даму стратегиясы болып табылады.

Қызметкерлерге білім беру мен дамытудың корпоративтік жүйесі келесі стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған:

 • Университеттің қызметкерлері мен профессорлық-оқытушылық құрамын олардың тұлғалық, тұлғааралық және кәсібиқұзыреттіліктерін дамыту, жаңа білімдерді және практикалық тәжірибені, кәсіби міндеттерді шешудің заманауи әдістерін игеруге деген уәждемені арттыру негізінде тұлғалық және кәсіби жетілдіру.
 • Университет құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің қызмет тиімділігін әзірлеу және енгізу.
 • Оқытушылар мен сарапшыларды тарту арқылы білім беру бағдарламаларын ұйымдастыру, даярлау және өткізу.
 • Университет қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін арттыру бағытында қосымша білім беру бағдарламалар бойынша оқытуды ұйымдастыру.
 • Университет қызметкерлерінің моральдік, материалдық және әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы, ұдайы ұжымдық рухты көтере отырып, университеттің алға қойып отырған миссиясы мен мақсаттарын бірге жүзеге асыру.

Белгіленген міндеттерге сәйкес қызметтің негізгі салалары мыналар болып табылады:

 • ұйымдастырушылық дамыту;
 • мансапты басқару;
 • тәлімгерлік және коучинг;
 • көшбасшылық және команданы құру;
 • үздіксіз оқыту;
 • тұлғалық және кәсіби дамыту.

Білім беру мен дамытудың басымдықты нысандары:

 • сыртқы және ішкі білім беру нысандары;
 • тұлғааралық қарым-қатынастар аясында оқыту (сатылас және деңгейлес коммуникациялар, өзара әрекеттесу, қайшылықтарды басқару);
 • кадрлық резервті қалыптастыру және дамыту бойынша жұмыс (диагностика, мониторинг, көшбасшылық және команданы құру);
 • Университетті тұлғалық және кәсіби жетілдіру;
 • Ұйымдастырушылық құрылымды, мәдениетті, жұмыстық ортаны оңтайландыру мақсатында университет қауымдастығының көшбасшыларын біріктіру.

Білім беру мен дамытудың басымдықты түрлері:

 • кәсіби және оқыту курстары;
 • шеберлік сыныптары, work-shop-тер, стратегиялық сессиялар, семинарлар, конференциялар, дөнгелек үстелдер;
 • тұлғааралық қарым-қатынастар, команданы құру, психологиялық, арт-терапиялық тренингтер.

Қызметкерлерге арналған білім беру іс-шараларын ұйымдастыру үшін жауапкершілік адами ресурстарды дамыту жөніндегі бөлімге жүктелген.