Сұрақ-Жауап

Ақпараттық карта дегеніміз не және ол не үшін қажет?
Ақпараттық карта (АК) ғылыми жоба, мердігерлік жұмыстар және т.б. нәтижелері туралы есептерді мемлекеттік тіркеу үшін қажет. Бұл мемлекетаралық алмасу үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылатын ақпараттық құжат.
Жүктеу
Тіркеу картасы деген не және ол не үшін қажет?
Ғылыми жоба, мердігерлік жұмыстар және т.б. бойынша тақырыптарды мемлекеттік тіркеу үшін тіркеу картасы (ТК) қажет. Бұл мемлекетаралық алмасу үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде толтырылатын ақпараттық құжат.

Жүктеу
Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру туралы ақпаратты қайдан табуға болады?
Ғылыми зерттеулерді қаржыландыру үшін сіз Х.Досмұхамедов университеті, мемлекет тарапынан және түрлі халықаралық ұйымдар демеушілік ететін түрлі байқауларға қатыса аласыз. Толық ақпарат үшін https://asu.edu.kz/science/ai/grants/  сілтемесін қараңыз.
Бірлескен халықаралық жобаларға қатысушының сәйкестендіру коды қандай және оны қайдан алуға болады?
Жобаға қатысатын әрбір ұйым Қатысушылардың порталында тіркеліп, Қатысушының сәйкестендіру кодын (PIC) алуы керек. Гранттық байқауға қатысуға өтінімді толтырған кезде қатысушының сәйкестендіру коды қажет. Әр ұйымда тек бір код болуы керек.
Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің мүше ретіндегі  сәйкестендіру коды (PIC) - 933999421
Монографияны жариялауға қандай талаптар қойылады?
Бүгінгі таңда көптеген ғалымдарға өз жұмысының нәтижелерін тек шағын мақалалар түрінде жариялау жеткіліксіз. Бұл жағдайда монографияның жариялау бірден-бір ыңғайлы жол болып табылады.
ГОСТ 7.60-2003 сәйкес монография - «бір проблеманы немесе тақырыпты толық және жан-жақты зерттеуді қамтитын және бір немесе бірнеше авторға тиесілі ғылыми немесе ғылыми-көпшілік басылым».
Үлкен кеңес энциклопедиясында: «Монография (моно ... және ... графиядан), белгілі бір тақырып толығымен зерттелген ғылыми жұмыс. Монография осы мәселе бойынша әдебиеттерді жинақтап, талдайды, ғылымның дамуына ықпал ететін жаңа гипотезалар мен шешімдерді ұсынады. Монография әдетте кең библиографиялық тізімдермен, жазбалармен және т.б. қоса жүреді».
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде монография туралы Ереже дайындалды

185_Монография туралы Ереже

ISBN қалай алуға болады?
ISBN алу үшін Сіз ғылым департаментіне монографияның, оқу құралының немесе басқа басылымның қолжазбасын, сонымен қатар кафедра, факультет, Ғылыми кеңес немесе университеттің Ғылыми-техникалық кеңесі отырысы хаттамаларының көшірмесін және рецензия ұсынуыңыз керек. Ғылым департаментінде мамандар Сізге ISBN өтінішін толтыруға көмектеседі. ISBN 10 күнтізбелік күн ішінде тағайындалады.

Пайдаланылған дереккөздердің тізімін қалай жасауға болады?
Х.Досмұхамедов атындағы АтМУ Хабаршысы сайтында пайдаланылған дереккөздер тізімінің үлгісі ұсынылған. Пайдаланылған ақпарат көздерін рәсімдеу үлгісі
МРНТИ дегеніміз не?
ҒТАХР (МРНТИ) – ғылыми-техникалық ақпараттардың халықаралық рубрикаторы. МРНТИ www.grnti.ru  сайтында анықталады.
Магистрлік диссертация/жоба деген не?
Магистрлік диссертация - бұл ғылыми-педагогикалық магистратура магистрантының ғылыми және педагогикалық ғылымның заманауи теориялық, әдіснамалық және технологиялық жетістіктеріне негізделген, таңдалған білім беру бағдарламасы аясындағы өзекті мәселенің теориялық және/немесе практикалық дамуын қамтитын дербес ғылыми зерттеуі.
Магистрлік жоба - таңдаулы білім беру бағдарламасының өзекті мәселесінің қолданбалы мәселесін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерден тұратын тәуелсіз зерттеу болып табылатын бағдарлы магистратураның магистрантының дипломдық жұмысы. Магистрлік диссертацияны/жобаны жазу туралы толық ақпаратты Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің магистранттардың ғылыми-зерттеу (тәжірибелік-зерттеу) жұмысы туралы 2018 жылы 14 желтоқсан күні бекітілген №095 Ережені оқып таныса аласыз.
Магистранттардың ғылыми-зерттеу (тәжірибелік-зерттеу) жұмыстары туралы Ереже
Қазақстанда қорғау құжаттарын қалай алуға болады?
Қорғау құжаттарын рәсімдеуге қатысты барлық сұрақтарды Ұлттық зияткерлік меншік институтының https://kazpatent.kz/kk/faq  сайтынан алуға болады.