Сәуір, 2021

       13 сәуірде 3-ші жұмыс пакеті бойынша алғашқы онлайн кездесу өтті, оның шеңберінде аудит жүргізу жоспарланған, нәтижесінде Орталық Азияның әрбір жоғары оқу орнында мансаптық, еңбек және корпоративтік қызметтер арқылы түлектерді жұмысқа орналастыруды қолдау туралы ақпарат алынатын болады.
       Аудит онлайн сауалнама арқылы жүргізіледі, оған қатысады: 
- университет деңгейінде шешім қабылдайтын университет топ-менеджерлері мен тұлғалары;
- әр факультеттің білім/ғылыми зерттеулер жөніндегі декан орынбасарлары;
- әр университетте 5 профессор/оқытушы (әкімшілік немесе университеттік / факультеттік академиялық және ғылыми органдарға тартылған жөн);
- университет немесе факультет деңгейіндегі 5 кәсіби және көмекші қызметкерлер (мысалы, мансап бойынша кеңесшілер/технологияларды беру кеңсесі/әкімшілік кеңселер).
       
      Сауалнама сұрақтарын ASTRA (Словакия) және IDEC (Греция) әзірледі, сауалнама жүргізуге арналған платформа – MS Forms.