Бакалавр білім бағдарламалары

Педагогикалық ғылымдар

6B01101         Педагогика және психология
6В01201         Педагог-тарбиеші және мектепке дейінгі білім беру әдіскері
6В01301         Бастауыш білім беру деңгейінің педагогы
6В01402         Бастапқы әскери, технологиялық және дене шынықтыру дайындық мұғалімі
6В01401         Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі және таңдалған спорт түрлері бойынша жаттықтырушы
6В01403         Музыка мұғалімі, қосымша білім беру педагогі
6В01404         Бейнелеу өнері және көркем еңбек
6В01501         Математика пәні мұғалімі
6В01502         Физика пәні мұғалімі
6В01503         Білім беру жүйесіндегі информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
6В01504         Инженерлік профиль бойынша химия пәні мұғалімі
6В01505         Биология пәні мұғалімі
6В01506         География пәнінің мұғалімі, қосымша мамандандырылған географ-өлкетанушы
6В01507         Химия және биология пәндерінің мұғалімі
6В01508         Математика және физика пәндерінің мұғалімі
6В01509         Физика және информатика пәндерінің мұғалімі
6В01510         География және тарих пәндерінің мұғалімі
6В01601         Тарих пәнінің мұғалімі, тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы
6В01701         Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
6В01702         Орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
6В01703         Шетел тілі: екі шетел тілі
6В01704         Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі
6В01901         Логопедия

 

Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6B02101         Концерттік-камералық орындаушы, оқытушы
6B02102         Халық аспаптары
6B02104         Халық әні
6B02103         Саласы және таңдаған бағыты бойынша дизайн, білім беру жүйесінде суретші-дизайнер
6B02201         Тарихшы-зерттеуші, гуманитарлық пәндер оқытушысы
6B02301         Аударма және аударматану
6B02302         Филология: қазақ филологиясы
6B02303         Дінтану


 

Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпараттандыру

6B03101         Психология
6B03201         Журналистика және ақпарат

 

Бизнес, басқару және құқық

6B04101         Экономика
6B04102         Саладағы менеджмент
6B04103         Бизнес-процестерінің есебі, аудиті және талдауы
6B04104         Қаржы және аналитика
6B04105         Экономика және мемлекеттік басқару
6B04106         Маркетинг
6B04201         Құқықтану
6B04202         Құқық қорғау қызметі
6B04203         Халықаралық құқық
6В04204         Цифрлық заңгер

 

Жаратылыстану ғылымдар, математика және статистика

6B05101         Биология және ауылшаруашылығы
6B05201         Қолданбалы экология
6В05202         Экоаналитика
6B05301         Химиялық талдау және сараптама
6B05302         Физик - зерттеуші
6B05401         Қолданбалы математикалық модельдеу

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B06101         Дизайндағы қолданбалы информатика
6B06102         Бизнес-аналитика және IT-жобаларды басқару
6B06103         Жүйелік және желілік басқару

Инженерлік, өндеу және құрылыс салалары

6B07501         Стандарттау және сертификаттау

 

Ауылшаруашылық және биоресурстары

6B08401         Балық шаруашылығы және ихтиология

 

Қызмет көрсету

6B11101         Туризм және сервис