Құрылымдық бөлімшелер, Академиялық мониторинг бөлімі.

2018 жылғы 01 наурыздан бастап Университет құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізудің №073н бұйрығына сәйкес Жоғары оқу орнынан кейінгі дайындық орталығынан «Академиялық мониторинг» бөлімі болып қайта құрылды және академиялық мәселелер жөніндегі департамент құрылымына кіреді.

Негізгі міндеттер

- оқу жылына арналған құрылымдық бөлімшелерінің жоспарларын, ҒК (Ғылыми кеңес), ОӘК (Оқу-әдістемелік кеңес) шешімдерін, жетекшілердің академиялық қызметке қатысты нұсқауларын орындау және күтілетін нәтижелерге қол жеткізу мониторингін жүргізу;

- ақпараттарды жинауды, күшті және әлсіз жақтарды талдауды, сондай-ақ қолда бар сыртқы және ішкі ақпаратқа негізделген оның мүмкіндіктерін қамтитын оқу үдерісіне жүйелі талдау жасау;

- университеттің құрылымдық бөлімшелерінің ұлттық және аймақтық білім беру және ғылыми-инновациялық салаларының, қоғамның экономикалық және әлеуметтік өмірінің үрдістеріне сәйкес жұмыс жоспарын түзету жөнінде ұсыныстар енгізу;

- университетті институционалды аккредиттациядан өткізуде және білім беру бағдарламаларын аккредиттациялаудағы үдерістерді үйлестіру;

- құрылымдық бөлімшелер мен кафедралардың иституционалдық аккредитациялау және білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредитация шеңберінде аккредитациялау агенттіктерінің сарапшыларының ескертулерін жою жоспарларының мониторингін әзірлеу;

- білім беру бағдарламаларының рейтингісін ұйымдастыру және өткізу.

Жұмыс бағыты

- басшылықтың нұсқаулықтары мен бөлімнің жылдық жұмыс жоспарына сәйкес бөлімнің қызметкерлерінің жұмысын жоспарлау;

- бөлімнің жұмыс жоспарын әзірлеу және Департамент директорының бөлім жұмысының нәтижелері туралы есепті уақтылы ұсыну;

- мониторинг және үйлестіру, Университеттің құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс жоспарларын орындау туралы ақпараттарды уақытында дайындау және енгізу, басшылық нұсқаулықтары, академиялық қызметке қатысты ҒК шешімдері;

- ЖББББЖ (Жоғары білім беруді басқарудың бірыңғай жүйесі) жүйесінде деректерді бақылау;

- университеттің аккредиттация агенттіктерінің талаптарына сәйкестігін бақылау;

- аккредитация агенттіктерінің стандарттарын зерделеу;

- жаңа мамандықтар бойынша білім беру қызметін электрондық лицензиялау;

- түзету іс-шараларын жоспарлау, ескертулерді жою мониторингі;

- мақсатты және күтілетін оқу нәтижелерін қанағаттандыру үшін білім беру бағдарламаларын бақылау және бағалау;

- университет басшылығына Бөлімнің орындалған жұмысы туралы уақытылы есеп дайындау және ұсыну.
Құрылым басшысы, осы бөлімге қарасты жауапты мамандар туралы мәліметтер:


Академиялық мониторинг бөлімінің бастығы


         

Аимова Альбина Жасбуыновна

Академиялық мониторинг бөлімінің әдіскері